Menu
Sepetim
yenibirlastik.com'a hoşgeldiniz. Tüm alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanı.

Tedarikçi Satış ve Gizlilik Sözleşmesi

1. Esas satıcı/Tedarikçi Yenibirlasik.com internet sitesi üzerinde ‘Satıcı’sıfatı ile işlem yapabilme hakkını kazanabilmek için,öncelikle ‘üye ol’ başlığı kısmında bulunan Toptan ve Tedarikçi sekmesini tümüyle doldurduktan sonra hemen alt kısmında bulunan ‘üyelik sözleşmesi’ ve ‘Tedarikçi satış ve gizlilik sözleşmesini’ eksiksiz onaylaması gerekecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

2. Esas satıcı/Tedarikçi, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve satınalma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol, ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri ,malın sevki sırasında teslim etmek yükümlülüğündedir. YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ mesafeli satış sözleşmesi uyarınca yapılan alışverişe dair gönderimi yüklenmediğinden (gönderimi Esas satıcı/Tedarikçi yapacağından )bu bilgi ve belgelerin kargo içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü Esas satıcı/Tedarikçi üzerindedir .Esas satıcı/Tedarikçi bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ’nin veya ikincil mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olan nihai tüketici yahut ticari müşterinin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Esas satıcı/Tedarikçi, yenibirlastik.com ‘da satışa sunduğu tüm ürün ve /veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (marka, cinsi, miktarı, deseni, yük-hız endeksi, üretim tarihi) eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak sözleşmeler gereği teslimatın yapılacağı nihai Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Esas satıcı/Tedarikçi, her türlü reklam ve ilanın yenibirlasik.com ’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Esas satıcı/Tedarikçi’nin lastikborsasi.com’da satışa sunduğu herhangi bir ürününü (bu ürünün satışı ile ilgili nihai tüketici veya ticari müşteriye satış yapan taraf konumunda olacağından) “sözleşme serbestisi ilkesi gereği” sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

5. Esas satıcı/Tedarikçi, yenibirlastik.com’da satış ağına sunduğu ve listelediği ürünlere yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı bu bilgi ve belgeleri başta entegratör olmak üzere lastikborsasi.com ile doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde nihai tüketici veya ticari müşteriler karşısında YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ ‘nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, tüm sorumluluğu Esas satıcı/Tedarikçinin kendisinin yüklendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Esas satıcı/Tedarikçi, yenibirlastik.com’da satış ağına sunduğu ve listelediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka, genel güvenliğe, aykırılık ve sağlık problemleri yaratmayacağını, hak ihlallerine sebep olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Esas satıcı/Tedarikçi mezkur ürünlerin ve bunlara ilişkin görsel ve işitsel tüm içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması sırasında gerekli özeni göstereceğini taahhüt eder. Ancak YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ imkanları dahilinde içeriği denetimlere tabi tutması halinde içerik yayımı, ürünlerin satışa arz edilmesi ve satılması hakkında tüm düzenleme ve denetim hak, yetkilerini haizdir.

7. Satıcı,Tedarikçi paneli’ne üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Paneli’nde YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde Satıcı, YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ’nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

8. YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ,satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.

9. Satıcı, yenibirlastik.com'da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür.

10. YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ yenibirlastik.com'un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İş bu amaçla YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

11. Ürün bedeli satın alma anında Satıcı adına YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından ALICI’dan tahsil edilecek ve Esas Satıcı/Tedarikçi işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeli Esas Satıcı/Tedarikçi tarafından sisteme bildirimi yapılan banka hesaplarına aktarılacaktır. YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ ilerleyen safhalarda platformun Esas Satıcı/Tedarikçi, müşteri ve benzeri üyelerinden herhangi birinin izin veya onayı olmaksızın, ödeme sistemini havuz hesap-müşteri onayı ve Esas Satıcı/Tedarikçi hesaplarına aktarım yöntemine geçirebilecektir. Taraflar bu hususta rıza gösterdiklerini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. Esas Satıcı/Tedarikçi, yenibirlastik.com’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden hem satış platformuna hem de nihai tüketici veya ticari müşteriye karşı sorumludur. YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ, satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform da beyan edilen kural ve şartlara uymaması ,mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, 3.kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ürünlerin yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

13. Esas Satıcı/Tedarikçi, yenibirlastik.com’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuatta anılan teslimi zaruri belgelerin gönderiminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis ve benzeri fiili telafi hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Esas Satıcı/Tedarikçi, yenibirlastik.com’dan satışını yaptığı ürünlerin taahhüt edilen teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluğu üstlenecek, teslimata ilişkin sorunların çözümü, lojistik hizmeti alınan üçüncü parti firmalar ile çözüm için yapılacak görüşmeler Esas Satıcı/Tedarikçi tarafından gerçekleştirilecektir. Esas Satıcı/Tedarikçi yenibirlastik.com’un istek ve taleplerine en geç 3 iş günü içinde cevap vermekle yükümlüdür.

14. YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından Esas Satıcı/Tedarikçi’nin herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha lastikborsasi.com platformu’na alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Esas Satıcı/Tedarikçi ,başka bir kullanıcı hesabıyla yenibirlastik.com platformu’na üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak lastikborsasi.com platformu’na üye olması ve durumun tespiti halinde Esas Satıcı/Tedarikçi üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

15. YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından Esas Satıcı/Tedarikçi’nin yenibirlastik.com’da orijinal olmayan, sahte-taklit ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ’ne parça başına (her bir lastik, her bir jant veya parça) 10.000 TL (on bin Türk lirası) tutarında cezai şart ödemesi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ’nim ve sahte-taklit ürünler ile isim, telif ve patent hakları ihlal edilen firmaların bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ’nin İşbu sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkını haiz olmakla birlikte, ayrıca tespitin ardından Esas Satıcı/Tedarikçi’nin marka, isim, telif ve patent haklarını ihlali şirket merkezinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar etmek durumundadır.

16. yenibirlastik.com’dan satışa sunulan ürünler Esas Satıcı/Tedarikçi'nin garantisi kapsamındadır. Esas Satıcı/Tedarikçi, Alıcı’nın ayıba karşı tekeffül, zapta karşı tekeffül ve 6502 Sayılı tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili sair yasal mevuzattan kaynaklı yasal taleplerini, yine mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Nihai tüketici veya ticari amaçla satın alma işlemi gerçekleştiren müşterilerin, satın aldıkları ürünler ile ilgili problem yaşaması halinde info@yenibirlastik.com adresine yapılacak başvuru ile platformun iç çözüm ve müzakere yolu işletilecek. Esas Satıcı/Tedarikçi ile Nihai tüketici veya ticari müşteri arasındaki sorun çözüme kavuşturulamaz ise tarafların bilgileri birbirine açıklanacaktır. Esas satıcı/Tedarikçi’nin çözüm başvuru sürecinde müzakerelere ilk cevap süresi başvuruyu takip eden 7 gün içinde tükenmekte olup, sürece katılmamış sayılacaktır. Çözüm müzakeresine katılmama durumunda Esas satıcı/Tedarikçi uyuşmazlık bedelinin 10 katı tutarında cezai şart ödemesini YENİBİR LASTİK ANONİM ŞİRKETİ hesaplarına 3 gün içinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Yenibirlastik.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Yenibirlasik.com üyenin üyelik sözleşmesinin ve/veya Tedarikçi Satış ve Gizlilik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.